Treo cờ Tổ quốc 3 ngày, nghỉ lễ 6 ngày liên tục

/ / Cờ tổ quốc

UBND TPHCM vừa có thông báo số 48/TB-UBND về nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày giỗ tổ Hùng Vương (28-4-2015, nhằm ngày 10-3 Âm lịch), Ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5-2015.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ các ngày 28-4, 30-4 và 1-5; thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần và đi làm bù theo nguyên tắc: đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày, thực hiện đi làm bù vào ngày thứ bảy 25-4-2015 để nghỉ ngày 29-4-2015. Như vậy thời gian nghỉ sẽ là 6 ngày liên tục, từ ngày 28-4 đến hết ngày 3-5-2015. Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong 3 ngày 28-4, 30-4 và ngày 1-5-2015.
NGỌC MINH
(SGGP)